Deklaracja Dostępności.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zespół Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące nr I im. St. Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony  internetowej: http://www.bip.staszic.ostrowiec.pl/

Data publikacji strony internetowej:  03.03.2019.

Data ostatniej dużej aktualizacji:  brak.

 Stan dostępności cyfrowej

 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 Niedostępne elementy i treści

 • Materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
 • Materiały tekstowe nie maja prawidłowej hierarchii nagłówków.
 • Strona nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Elementy nawigacyjne polegają na właściwościach zmysłowych,
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • Brak możliwości skalowania czcionki.
 • Brak możliwości zastosowania skali szarości i jasnego tła.
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
 • Na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów,
 • Opisy zdjęć nie spełniają standardów WCAG 2.1,
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • Dokumenty zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać możliwości czytania tekstu przez programy czytające.

 Przygotowanie deklaracji dostępności

 Data sporządzenia deklaracji: 30.03.2022r.

 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 Data ostatniego przeglądu deklaracji: brak.

 Skróty klawiaturowe

 Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do mailowo -  staszicsekret@poczta.onet.pl
lub telefonicznie - +48 41 265 44 32.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

 Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

W przypadku, gdy Zespół Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące nr I im. St. Staszica  w Ostrowcu Świętokrzyskim odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. J. Kilińskiego i ul. J.Słowackiego. Wejściem głównym jest wejście do szkoły od strony ul. J.Kilińskiego. Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajdują się poręcze. Dla gości przeznaczone jest wejście główne.
 2. Za wejściem głównym znajdują się schody prowadzące na poziom parteru budynku na którym znajdują się pomieszczenia m.in dyrektora szkoły, sekretariatu, księgowości. Schody wyposażone są w barierkę.
 3. Dla osób na wózkach dostępne jest tylko wejście od strony ul J.Słowackiego, korytarz i pomieszczenia na parterze bloku sportowego. Do części głównej budynku szkoły z bloku sportowego prowadzą dwa ciągi schodów niewyposażonych w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
  W budynku nie ma windy.
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze bloku sportowego naprzeciw wejścia na halę sportową.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Brak wydzielonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, na parkingu w trakcie pracy szkoły mogą być kłopoty z wolnymi miejscami parkingowymi.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 9. W budynku szkoły nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Nie można go zamówić, nie jest on dostępny on-line.

 Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Data utworzenia:2022-03-31
Data publikacji:2022-03-31
Osoba sporządzająca dokument:Andrzej Zając
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Zając
Liczba odwiedzin:3115

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-03-31 12:01:01Andrzej ZającDodanie DeklaracjiDeklaracja Dostępności.