Przedmiot działalności i kompetencje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przedmiotem działalności szkoły jest nauczanie i wychowanie uczniów.

Szkoła jest placówką publiczną.

Realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa.  Podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły  i jej rozwoju organizacyjnego.

Działania te, dotyczą:

1) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych;

2) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki;

3) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności, w tym kreatywności, uczniów

4) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;

5) zarządzania szkołą.

 

Statut szkoły określa sposób wykonywania celów i zadań, w tym w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia;

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:ZS I
Data utworzenia:2019-09-24
Data publikacji:2019-09-24
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:5296

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-09-27 05:13:41AdministratorWprowadzenie informacjiPrzedmiot działalności i kompetencje