Biuletyn Informacji Publicznej - LO nr I w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zasady udostępniania informacji publicznej

Informacja publiczna jest udostępniana poprzez:

  • publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej będącym oficjalnym urzędowym publikatorem teleinformatycznym - jest to forma udostępnienia, która ma pierwszeństwo przed innymi, np. w sytuacji, w której informacja publiczna została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, nie podlega ona już udostępnieniu na wniosek; odpowiadając wnioskodawcy należy wskazać tylko na jakiej stronie Biuletynu została ona zamieszczona;
  • pisemny lub ustny wniosek – jeżeli informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie, jest ona udostępniana bez pisemnego wniosku;
  • w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych, bądź też poprzez zainstalowanie w takich miejscach urządzeń umożliwiających zapoznanie się z informacją publiczną;
  • wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów; organy te maja obowiązek zapewnić środki lokalowe lub techniczne do wykonywania tego prawa.

W  I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowcu Świętokrzyskim informacja publiczna udostępniana jest również na zapytanie złożone pocztą mailową, oraz za pomocą skrzynki podawczej ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH (27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE) na platformie ePUAP.

Odpowiedź na tak złożony wniosek lub zapytanie wysyłana jest do wnioskodawcy drogą wskazaną przez wnioskodawcę we wniosku.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:ZS I
Data utworzenia:2019-09-24
Data publikacji:2019-09-24
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:4936

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-09-25 19:46:59Wprowadzenie informacji.Zasady udostępniania informacji publicznej